Deskowanie, hydroizolacja i zasypywanie fundamentów – wszystkie etapy prac fundamentowych. Izolacja przeciwwilgociowa Warszawa

Szalunek, czyli deskowanie fundamentów wykonywane jest zaraz po wykopie w celu przygotowania otuliny dla wylewanego betonu. Dla dodatkowego zabezpieczenia deskowania i utrzymywania jeszcze niezwiązanego betonu, przed jego wylaniem stosuje się zbrojenie. Po wylaniu ławy fundamentowej, po 24 godzinach należy rozpocząć podlewanie betonu, aby nie suszył się zbyt szybko przez słońce i wiatr, gdyż tylko to zapewni, że będzie dobrze związany. Polewanie odbywa się co 3 godziny przez 3 doby.

 

Po tym czasie beton jest już dobrze związany. Jednak deskowanie zdejmuje się dopiero po około 7 dniach. Potem następuje izolacja przeciwwilgociowa fundamentów przy pomocy lepika asfaltowego, jeśli grunt jest przepuszczalny lub papy albo folii termoizolacyjnej, jeśli mamy do czynienia z wysokim poziomem wód gruntowych. Hydroizolacja fundamentów na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych nie jest wymagana jeśli do fundamentów użyto betonu wodoszczelnego, który także szybciej się związuje od tradycyjnej mieszanki. Zasypywanie fundamentów wykonywane jest przy pomocy ziemi pozostałej po wykopie, jednak musi to być ziemia oczyszczona ze wszystkich części organicznych, gałęzi, kamieni, dlatego częściej zasypuje się po prostu piaskiem. Budowa fundamentów z firmą budowlaną z miasta Warszawa – solidny dom, tylko na solidnych fundamentach.

Author: alu-set.pl